Tattoo Doll
är en berättelse om staden
Kristianstad där jag har
ilustrerat symboler för staden och dess invånare, så som sport, musik, literatur m.m och stadens historia...